Lista projektów wybranych do dofinansowania - Działanie 3.7 - konkurs 15/III/2012

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2836/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr 15/III/2012 realizowanego dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

W dniu 11 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 3643/2013 w sprawie: wyboru do dofinansowania wniosków: Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” oraz Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej Wiesław Bednarek z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 15/III/2012 realizowanego dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dniu 22 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 3789/2013 w sprawie: wyboru do dofinansowania wniosków: ENWIA Sp. z o. o oraz EBC- EKO s. c. Mirosław Przyborowski Błażej Sułek z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 15/III/2012 realizowanego dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dniu 19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 4186/2013 w sprawie: wyboru do dofinansowania wniosków: ENWICH Sp. z o.o.,”, Eureka Technology Park Sp. z o. o.  oraz Zielone Słońce Sp. z o. o. z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 15/III/2012 realizowanego dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dniu 18 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę 4780/2014 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków: International Company Sp. z o.o., Gminy Złotów oraz Ars Medical Sp. z o.o. z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 15/III/2012 realizowanego dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 20.12.2012r. (Data modyfikacji: 19.07.2013r., 26.08.2013r. 30.06.2014 r.)
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego