Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO - WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Działania 7.1

W dniu 28 marca 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”.

Projekt pn. „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez IP dla Priorytetu III WRPO od sierpnia 2011 r. do grudnia 2012 r.” złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 130 178,71 zł.

Data publikacji: 28.03.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej