Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO - WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Działania 7.2

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO.

Projekt pn. „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO od września 2011 r. do marca 2013r.” złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 206 448,10 zł.

Data publikacji: 12.04.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej