Lista wniosków wybranych do dofinansowania w działaniu 1.6 - konkurs 17/I/2012

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania w działaniu 1.6 - Rozwój sieci i kooperacji, konkurs nr 17/I/2012.

Publikujemy też dokumenty niezbędne przy podpisywaniu umów z beneficjentami. Są to m.in. wzory załączników do umowy oraz inne potrzebne pliki.

Data publikacji: 29.04.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Operacyjnego