Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO – Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 7.1, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

W dniu 05 marca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Projekt pn. „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez IP dla Priorytetu III WRPO od października 2012 roku do grudnia 2013 roku” złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 74 435,53 zł.

Data publikacji: 6.03.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej