Wybrano do dofinansowania projekt z Działania 2.3 WRPO na lata 2007-2013 w ramach konkursu nr 24/II/2014

 

19 maja 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej Centrum Realizacji Inwestycji Oddziału w Poznaniu pt. „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz - Etap IA” w ramach Działania 2.3 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 24/II/2014).

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedmiotowej inwestycji wynosi 21 027 871,80 zł.

Data publikacji: 20.05.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych