Wybór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Konkurs 23/I/2014.

W dniu 25 lutego 2015 roku Uchwałą Nr 258/2015 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania 4 projektów z Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs 23/I/2014.

Data publikacji: 27.02.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego