Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007 - 2013 (konkurs 21/I/2014)

31 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie oraz ustalenia listy projektów wybranych do dofinansowania i listy projektów rezerwowych dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane wramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano łącznie 10 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 2 756 848,83 zł.