Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kępno w ramach Działania 6.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013(konkurs nr 01/VI/2008)

10 marca 2016 rokuZarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kępno pn. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie
na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/VI/2008).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 3 196 165,25zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.