Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Powiatu Nowotomyskiego z listy rezerwowej w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 04/V/2009)

24 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Powiatu Nowotomyskiego znajdującego się na liście rezerwowej dla Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 04/V/2009).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 9 627 901,41zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.