Wybrano do dofinansowania wnioski Gminy Września, Gminy Rakoniewice oraz Gminy Pobiedziska w ramach Działania 5.2 Schemat I WRPO

W dniu 18 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Września, Gminy Rakoniewice oraz Gminy Pobiedziska w ramach Działania 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”, Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Gmina Września - projekt pt.: „Budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 2 138 113,92 zł

- Gmina Rakoniewice – projekt pt.: „Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 286 226,08  zł

- Gmina Pobiedziska - projekt pt.:  „Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 5 747 708,92 zł.

Data publikacji: 22.06.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego