Informacja o wyborze do dofinansowania 6 projektów z Działania 2.2 WRPO

W dniu 2 lipca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Złotowskiego, Powiatu Jarocińskiego, Powiatu Gnieźnieńskiego, Gminy Zaniemyśl, Powiatu Wolsztyńskiego, Powiatu Leszczyńskiego w ramach Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego

 (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Powiat Złotowski - projekt pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11  w Jastrowiu do miejscowości Borucino”. Dofinansowanie projektu wynosi  4 806 127,50 zł.

- Powiat Jarociński - projekt pt.: „Przebudowa drogi powiatowej Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska”. Dofinansowanie projektu wynosi 9 315 297,37 zł.

- Powiat Gnieźnieński - projekt pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo - granica powiatu słupeckiego - (Powidz)”. Dofinansowanie projektu wynosi  3 125 500,00 zł.

- Gmina Zaniemyśl - projekt pt.: „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P  i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 564 909,19 zł.

- Powiat Wolsztyński - projekt pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3813 Stary Widzim - Kębłowo - Świetno oraz obiektu mostowego w ciągu tej drogi”. Dofinansowanie projektu wynosi  3 194 251,56 zł.

- Powiat Leszczyński- projekt pt.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice–Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice”. Dofinansowanie projektu wynosi  3 653 046,00 zł.

Data publikacji: 06.07.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego