Wybrano do dofinansowania trzy wnioski w Działaniu 6.2 Schemat I

W dniu 10 września 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, Diecezji Kaliskiej oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu.

Projekty otrzymają wsparcie finansowe w ramach Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat I „Projekty inwestycyjne”  WRPO na lata 2007-2013.

- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – projekt pt.:   „Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim”. Dofinansowanie projektu wynosi  9 797 464,13 zł.

- Diecezja Kaliska – projekt pt.: „Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski”. Dofinansowanie projektu wynosi  9 370 936,98 zł.

- Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu – projekt pt.: „Renowacja Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu”. Dofinansowanie projektu wynosi 2 731 321,95 zł.


Data publikacji: 14.09.2009 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego