Wybrano do dofinansowania projekt Powiatu Leszczyńskiego w ramach Działania 5.2 Schemat I

W dniu 28 września 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku Powiatu Leszczyńskiego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Powiat Leszczyński – projekt pt.: „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie”.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 691 418,33 zł.

Data publikacji: 01.10.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego