Wzór weksla in blanco oraz wzór deklaracji wekslowej

W załączeniu publikujemy wzór weksla in blanco oraz wzór deklaracji wekslowej.

Data publikacji: 08.01.2010r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego