Wzory umów dla beneficjentów - projekty infrastrukturalne

W załącznikach publikujemy wzory umów dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oddział Umów Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_1_decyzji_o_dofinansowaniu_dla_projektow_Samorzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_przyjety_Uchwala_nr_1113-2008_z_dn._21.02.2009.doc)Wzór nr 1 decyzji o dofinansowaniu dla projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjęty Uchwałą nr 1113-2008 z dn. 21.02.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_1_umowy_o_dofinansowanie__przyjety_Uchwala_nr_1112-2008_ZWW_z_dn._21.02.2008.doc)Wzór nr 1 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 1112-2008 ZWW z dn. 21.02.2008.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_1_umowy_o_dofinansowaniu_dla_paastwowych_jednostek_budzetowych_przyjety_Uchwala_nr_3059-2009_z_dn._10.09.2009.doc)Wzór nr 1 umowy o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych przyjęty Uchwałą nr 3059-2009 z dn. 10.09.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_2_Uchwaly_wraz_z_Zobowiazniem_dla_projektow_Samorzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_przyjety_Uchwala_nr_2430-2009_ZWW_z_dn._02.04.2009.doc)Wzór nr 2 Uchwały wraz z Zobowiązaniem dla projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjęty Uchwałą nr 2430-2009 ZWW z dn. 02.04.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_2_umowy_o_dofinansowanie__przyjety_Uchwala_nr_1432-2008_ZWW_z_dn._05.06.2008.doc)Wzór nr 2 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 1432-2008 ZWW z dn. 05.06.2008.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_3_Uchwaly_wraz_z_Zobowiazniem_dla_projektow_Samorzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_przyjety_Uchwala_nr_2844-2009_ZWW_z_dn._16.07.2009.doc)Wzór nr 3 Uchwały wraz z Zobowiązaniem dla projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjęty Uchwałą nr 2844-2009 ZWW z dn. 16.07.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_3_umowy_o_dofinansowanie__przyjety_Uchwala_nr_2106-2008_ZWW_z_dn._18.12.2008.doc)Wzór nr 3 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 2106-2008 ZWW z dn. 18.12.2008.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_4_umowy_o_dofinansowanie__przyjety_Uchwala_nr_2342-2009_ZWW_z_dn._12.03.2009.doc)Wzór nr 4 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 2342-2009 ZWW z dn. 12.03.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_5_umowy_o_dofinansowanie__przyjety_Uchwala_nr_2843-2008_ZWW_z_dn._16.07.2009.doc)Wzór nr 5 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 2843-2008 ZWW z dn. 16.07.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_6_umowy_o_dofinansowanie__przyjety_Uchwala_nr_2973-2009_ZWW_z_dn._06.08.2009.doc)Wzór nr 6 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 2973-2009 ZWW z dn. 06.08.2009.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_nr_1_umowy_o_dofinansowanie_przyjety_Uchwala_nr_xxxx-2010_ZWW_z_dn._xx.01.2010.doc.doc)Wzór nr 7 umowy o dofinansowanie przyjęty Uchwałą nr 3454-2010 ZWW z dnia 7.01.2010.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_ZWW_nr_3475-2010_z_dnia_14_stycznia_2010r._ws._przyjecia_wzoru_uchwaly_ze_Zobowiazaniem_dla_projektow_Samorzadu_WW.pdf)Uchwała ZWW nr 3475-2010 z dnia 14 stycznia 2010r. ws. przyjęcia wzoru uchwały ze Zobowiązaniem dla projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_uchwaly_ze_Zobowiazaniem_dla_projektow_Samorzadu_WW_przyjety_uchwala_ZWW_nr_3475_2010_z_dnia_14_stycznia_2010.pdf)Wzór nr 4 uchwały ze Zobowiązaniem dla projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjęty uchwałą ZWW nr 3475 2010 z dnia 14 stycznia 2010.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_ZWW_nr_3954-2010_z_27_maja_2010r._ws._prozumienia_dla_dofinasowania_projektow_paastwowych_jednostek_budzetowych.pdf)Uchwała ZWW nr 3954-2010 z 27 maja 2010r. ws. porozumienia dla dofinasowania projektów państwowych jednostek budżetowych.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_porozumienia_ws._dofinansowania_projektow_paastwowych_jednostek_budzetowych_przyjety_Uchwala_nr_3954-2010_z_27_maja_2010.doc)Wzór porozumienia ws. dofinansowania projektów państwowych jednostek budżetowych przyjęty Uchwałą nr 3954-2010 z 27 maja 2010.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_nr_4300-2010_ZWW_z_dnia_23_sierpnia_2010_r._ws._przyjecia_wzoru_umowy_o_dofinansowanie_dla_proj._kluczowych_z_dzialania_2.5.pdf)Uchwała nr 4300-2010 ZWW z dnia 23 sierpnia 2010 r. ws. przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie dla proj. kluczowych z działania 2.5.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_umowy_o_dofinansowanie_dla_projektow_kluczowych_z_dzialania_2.5_Schemat_I.pdf)Wzór umowy o dofinansowanie dla projektów kluczowych z działania 2.5 Schemat I.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/uchwala_4393_2010.pdf)Uchwała ZWW nr 4393-2010 z dnia 9 września 2010r. ws. przyjęcia wzoru uchwały dot. realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w działaniu 2.10 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_uchwaly_ZWW_nr_4393-2010_z_dnia_9_wrzesnia_2010r.__tj._wzor_uchwaly.pdf)Załącznik do uchwały ZWW nr 4393-2010 z dnia 9 września 2010r., tj. wzór uchwały.pdf0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_ZWW_nr_4582-2010_z_28_pazdziernika_2010_r._ws._przyjecia_wzoru_umowy_w_zakresie_przygotowania_indywidualnego_projektu_kluczowego.pdf)Uchwała ZWW nr 4582-2010 z 28 października 2010 r. ws. przyjęcia wzoru umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetu I (Działanie 1.7), II,0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_ZWW_nr__72-2010_z_16_grudnia_2010r._ws._przyjecia_wzoru_umowy_dla_duzych_projektow_kluczowych_-_dzialanie_2.7.doc)Uchwała ZWW nr 72-2010 z 16 grudnia 2010r. ws. przyjęcia wzoru umowy dla dużych projektów kluczowych - działanie 2.7.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_umowy_o_dofinansowanie_dla_duzych_projektow_kluczowych_-_dzialanie_2.7.doc)Wzór umowy o dofinansowanie dla dużych projektów kluczowych - działanie 2.7.doc0 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/Uchwala_ZWW_nr_1186-2010_z_14_10_2011r.pdf)Wzór Uchwały ws. określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji proj. Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjęty Uchwałą ZWW nr 1186- 2010 z 14 października 2011r.pdf1180 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Uchwala_ZWW_nr_2115_2012_z_dnia_28_czerwca_2012_r.pdf)Uchwała ZWW nr 2115-2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. ws. przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu objętego pomocą publiczną1604 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Wzor_umowy_o_dofinansowanie_przyjety_Uchwala_nr_2115_2012_ZWW_z_dnia_28_06_2012.doc)Wzór umowy o dofinansowanie projektu objętego pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis dla Priorytetu I (działanie 1.7), II, IV (z wyłączeniem działania 4.1), V i VI WRPO410 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2013/Wzor_umowy_o_dofinansowanie_dzialaniu_2-8_grudzien_2012.pdf)Wzór umowy o dofinansowanie dla proj. realizowanych w dział. 2.8, grudzień 2012378 kB
Pobierz plik (uchwała nr 4060-2013 ws. przyjęcia wzoru.pdf)uchwała nr 4060-2013 ws. przyjęcia wzoru.pdf1122 kB
Pobierz plik (uchwała nr 4060-2013.doc)uchwała nr 4060-2013.doc53 kB
Pobierz plik (uchwała nr 4060-2013-zał. nr 1.doc)uchwała nr 4060-2013-zał. nr 1.doc42 kB
Pobierz plik (uchwała nr 4060-2013-zał. nr 1A.DOC)uchwała nr 4060-2013-zał. nr 1A.DOC327 kB
Pobierz plik (wzór uchwały i zobowiązania.pdf)wzór uchwały i zobowiązania.pdf6834 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia  wzoru umowy o d._.docx)uchwala nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia wzoru umowy o d._.docx21 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia  wzoru umowy o d._.pdf)uchwala nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia wzoru umowy o d._.pdf1454 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.doc)uchwala nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.doc57 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.pdf)uchwala nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.pdf1674 kB
Pobierz plik (zalacznik do uchwaly nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia  wz._.doc)zalacznik do uchwaly nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia wz._.doc423 kB
Pobierz plik (zalacznik do uchwaly nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia  wz._.pdf)zalacznik do uchwaly nr 4569-2014 zww z 17.04. 2014 r. ws. przyjecia wz._.pdf475 kB
Pobierz plik (zalacznik do uchwaly nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzor._.doc)zalacznik do uchwaly nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzor._.doc323 kB
Pobierz plik (zalacznik do uchwaly nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzor._.pdf)zalacznik do uchwaly nr 4570-2014 zww z 17.04.2014 r. ws. przyjecia wzor._.pdf437 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.doc)uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.doc55 kB
Pobierz plik (zal. - uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobo._.doc)zal. - uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobo._.doc346 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.pdf)uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobowiazani._.pdf1702 kB
Pobierz plik (zal. - uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobo._.pdf)zal. - uchwala nr 4638-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru zobo._.pdf448 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umowy dla d._.doc)uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umowy dla d._.doc51 kB
Pobierz plik (zal. - uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umow._.doc)zal. - uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umow._.doc361 kB
Pobierz plik (uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umowy dla d._.pdf)uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umowy dla d._.pdf1501 kB
Pobierz plik (zal. - uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umow._.pdf)zal. - uchwala nr 4639-2014 zww z 19.05.2014 r. ws. przyjecia wzoru umow._.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwala ZWW nr 114-2015 r. w sp. okreslenia zasad dofinansowania trybu.doc)Uchwala ZWW nr 114-2015 r. w sp. okreslenia zasad dofinansowania trybu.doc361 kB
Pobierz plik (Uchwala ZWW nr 114-2015 r. w sp. okreslenia zasad dofinansowania trybu.pdf)Uchwala ZWW nr 114-2015 r. w sp. okreslenia zasad dofinansowania trybu.pdf7549 kB
Pobierz plik (Zalacznik pod uchwale ZWW nr 359_2015 dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.doc)Zalacznik pod uchwale ZWW nr 359_2015 dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.doc353 kB
Pobierz plik (Zalacznik pod uchwale ZWW nr 359_2015 dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.pdf)Zalacznik pod uchwale ZWW nr 359_2015 dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.pdf10890 kB
Pobierz plik (UCHWALA ZWW NR 359 _2015 z dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.doc)UCHWALA ZWW NR 359 _2015 z dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.doc50 kB
Pobierz plik (UCHWALA ZWW NR 359 _2015 z dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.pdf)UCHWALA ZWW NR 359 _2015 z dnia 26 marca 2015 wprowadzajaca wzor Zobowiaznia dla dzialania 5.3.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 1543-2016 ZWW z 21 stycznia 2016 r.pdf)Uchwała nr 1543-2016 ZWW z 21 stycznia 2016 r.pdf1492 kB
Pobierz plik (Uchwała ZWW Działanie  2 7.doc)Uchwała ZWW Działanie 2 7.doc50 kB
Pobierz plik (Wzór Uchwały_pod projekt Działanie 2.7.doc)Wzór Uchwały_pod projekt Działanie 2.7.doc79 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do wzoru uchwały pod projekt Działanie 2 7.doc)Załącznik nr 1 do wzoru uchwały pod projekt Działanie 2 7.doc340 kB