Zakończono ocenę merytoryczną 3 projektów z Działania 2.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej trzech projektów z Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne):

1.    projekt Powiatu Pilskiego pt. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”,

2.    projekt Gminy Gizałki pt. „Przebudowa drogi gminnej Obory – Wronów nr 602035, km 0 – 2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443”,

3.    projekt Powiatu Konińskiego pt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek”.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

Wszystkie projekty zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013.

Komisja Oceny Projektów uznała, iż wszystkie projekty spełniają kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskują pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 30.11.2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej