Zakończono ocenę formalną projektu Miasta Leszno w ramach Działania 1.7

31 grudnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej złożonego przez Miasto Leszno.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.Data publikacji: 04.01.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego