Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Września w ramach Działania 1.7

7 stycznia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu „Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych”, złożonego przez Gminę Września.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”.

Data publikacji: 13.01.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego