Zakończono ocenę merytoryczną projektu Powiatu Poznańskiego w ramach działania 6.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu Powiatu Poznańskiego pt. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”.

(Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” - Schemat I „Projekty inwestycyjne”).

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

Projekt Powiatu Poznańskiego został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną.


Data publikacji: 09.02.2010r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej