Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Włoszakowice w ramach Działania 2.2 Schemat II

10 lutego 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, złożonego przez Gminę Włoszakowice.

Projekt został oceniony negatywnie i odrzucony.

Zadanie ubiegało się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” - Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 18.02.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego