Zakończono ocenę merytoryczną projektu Gminy Miłosław w ramach Działania 5.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu Gminy Miłosław pt. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj etap III, IV, V” (Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego - Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej).

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną.


Data publikacji: 23.02.2010r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej