Zakończono ocenę merytoryczną 5 kolejnych projektów w ramach Działania 2.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej kolejnych projektów w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

1. projekt Powiatu Wągrowieckiego pt. „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno-Damasławek”,

2. projekt Powiatu Wrzesińskiego pt. „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”,

3. projekt Gminy Borek Wielkopolski pt. „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”,

4. projekt Gminy Kazimierz Biskupi pt. „Przebudowa drogi Wola Łaszczowa- Sokółki”,

5. projekt Gminy Chodzież pt. „Budowa drogi gminnej Konstantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

Wszystkie projekty zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów uznała, iż wszystkie projekty spełniają kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskują pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 02.03.2010r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej