Zakończono ocenę formalną projektu Miasta Luboń w ramach Działania 2.2 Schemat II

11 marca 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu „Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Krętej – Polnej - Poznańskiej”, złożonego przez Miasto Luboń.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.


Data publikacji: 15.03.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego