Zakończono ocenę formalną projektu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w ramach Działania 6.2

29 marca 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”, złożonego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne”.

Data publikacji: 02.04.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego