Zakończono ocenę formalną projektu Miasta i Gminy Buk w ramach Działania 1.7

12 kwietnia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów Aktywności Gospodarczej w Niepruszewie – gmina Buk”, złożonego przez Miasto i Gminę Buk.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”.

Data publikacji: 15.04.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego