Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach Działania 1.7

22 kwietnia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, złożonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”.

Data publikacji: 26.04.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego