Zakończono ocenę merytoryczną 8 projektów z Działania 1.7

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej ośmiu projektów z Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
 

Lp.

Nr wniosku              

Nazwa Beneficjenta

Tytuł wniosku

1

WND-RPWP.01.07.00-30-004/09

Gmina Kościan

Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.

2

WND-RPWP.01.07.00-30-006/09

Gmina Miejska Turek

Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.

3

WND-RPWP.01.07.00-30-008/09

Gmina Gostyń

Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo.

4

WND-RPWP.01.07.00-30-014/09

Gmina Czerniejewo

Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim.

5

WND-RPWP.01.07.00-30-017/09

Gmina Pobiedziska

Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu.

6

WND-RPWP.01.07.00-30-022/09

Gmina Pniewy

Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Poznańskiej w Pniewach.

7

WND-RPWP.01.07.00-30-024/09

Gmina Jarocin

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina – gmina Jarocin.

8

WND-RPWP.01.07.00-30-025/09

Gmina Czerwonak

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Czerwonak – uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.
Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013.

Komisja Oceny Projektów uznała, iż w/w projekty spełniają wszystkie kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskują pozytywną ocenę merytoryczną.    

Data publikacji: 16.07.2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej