Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.2 - konkurs nr 05/VI/2010

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listę projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat II - Projekty promocyjne (konkurs nr 05/VI/2010)


Data publikacji: 26.08.2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej