Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.1 - konkurs nr 04/VI/2010

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listę projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.1 Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna (konkurs nr 04/VI/2010)


Data publikacji: 26.08.2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej