Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków dla Działania 3.2 - konkurs nr 06/III/2008

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zakończył ocenę merytoryczną wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu Nr 06/III/2008 dla Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”.

W miesiącu lipcu 2010 r. 4 wniosków:
1.    Powiatu Ostrowskiego p.t.:” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim”
2.    Instytutu Technologiczno Przyrodniczego w Falentach Oddział Poznań p.t.: „Termomodernizacja budynków naukowo-laboratoryjnych Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu”
3.    Gminy Czerniejewo p.t.:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo”
4.    Gminy Zaniemyśl p.t.:” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu sierpniu 2010 r. 6 wniosków:
1.    Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety p.t.: „Termomodernizacja wraz z instalacją pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp.”.
2.    Gmina Włoszakowice p.t.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”
3.    Powiat Śremski p.t.:” Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacją kotłowni i sieci cieplnej”
4.    Gmina Trzemeszno p.t.:” Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo”
5.    Gmina Sośnie p.t.:” Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej w miejscowości Pawłów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Sośnie”
6.    Miasto i Gmina Krotoszyn p.t.:” Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie”

W miesiącu wrześniu 2010 r. 5 wniosków:

1.    Powiat Złotowski „Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu ZSS w Krajence”
2.    Powiat Nowotomyski „Termomodernizacja Zespołów Szkół: Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
3.    Gmina i Miasto Tuliszków „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach: Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie”
4.    Powiat Jarociński „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”
5.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wolsztyn „Termomodernizacja SPZOZ Wolsztyn sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu estetycznego budynków”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu październiku 2010 r. 2 wniosków:
1.    Gmina i Miasto Odolanów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Odolanów (Gimnazjum w Wierzbnie, Odolanowski Dom Kultury)”
2.    Gmina Kiszkowo „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy i Apteki w Kiszkowie”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu listopadzie 2010 r. wniosków:
1.    Gmina Ujście „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujście”
2.    Gmina Kobyla Góra „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Parzynów, Kobyla Góra, Mąkoszyce”
3.    Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Termomodernizacja budynku Pałacu Radolińskich w Jarocinie”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu grudniu 2010r. wniosków:
1.    Gmina Kępno „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno”.
2.    Gmina Łęka Opatowska „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w gminie Łęka Opatowska”.
3.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole „Termomodernizacja obiektów szpitalnych wraz z systemem grzewczym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole”.
4.    Powiat Kościański „Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Wnioskodawca: Powiat Kościański”.
5.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie".
6.    Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu „Termomodernizacja obiektów Wielkopolskiej Policji”.
7.    Powiat Ostrzeszowski „Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie”.
8.    Gmina Powidz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu i budynku Urzędu Gminy”.
9.    Powiat Turecki „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu tureckiego”.

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu lutym 2011r. wniosku:
1. Miasto i Gmina Ostrzeszów „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie”

Wniosek oceniono pozytywnie.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu