Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków dla Działania 3.4 - konkurs nr 03/III/2008

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zakończył ocenę merytoryczną  wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu Nr 03/III/2008 dla Działania 3.4 „Gospodarka wodno - ściekowa”.

W miesiącu maju 2010 r. 13 wniosków:

l.p.

Beneficjent

Tytuł projektu

1

Gmina i Miasto Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga

2

Gmina Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów w gminie Łęka Opatowska

3

Gmina Zbąszyń ul. Żwirki 1 64-360 Zbąszyń

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni

4

Gmina Kotlin ul. Powstańców Wielkopolskich 1 63-220 Kotlin

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki gm. Kotlin

5

Gmina Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo

6

Gmina Miłosław ul. Wrzesińska 19 63-025 Miłosław

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia)

7

Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk

Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III w aglomeracji Buk

8

Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca

9

Gmina Krzymów ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów

Budowa kanalizacji sanitarnej części zachodniej Aglomeracji Krzymów

10

Gmina Czerniejewo ul. Poznańska 8 62-250 Czerniejewo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo

11

Gmina i Miasto Odolanów ul. Rynek 1 63-430 Odolanów

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów

12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. ul. 3 Maja 22 64-330 Opalenica

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach

13

Gmina Żerków ul. Adama Mickiewicza 5 63-210 Żerków

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowoczesną technologie "Biogradex"

 Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu czerwcu 2010 r. 1 wniosku:


1.    Gmina Miejska Górka „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki”
Wniosek został oceniony pozytywnie.

W miesiącu lipcu 2010 r. 2 wniosków:

1.    Gmina Rogoźno „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”
 Gmina Łobżenica „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin i kanalizacji w Łobżenicy - etap IV” Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu wrześniu 2010 r. 2 wniosków:

1.    Gmina Osieczna „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo”
2.    Gmina Kłodawa „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu październiku 2010 r. 2 wniosków:

1.    Gmina Kuślin „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie Kuślin”.
2.    Miasto Sulmierzyce „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu listopadzie 2010 r. wniosków:

1.    Gmina Dopiewo „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo”
2.    Gmina Kleczew „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie”
3.    Gmina Kaźmierz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz-Kiączyn) - etap I”
4.    Gmina Lwówek „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowości Pakosław, Brody”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu grudniu 2010 r. wniosków:
1.    Gmina Jutrosin „Budowa kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i pięcioma przepompowniami ścieków w miejscowości Dubin”
2.    Gmina Opalenica „Budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko”
3.    Miasto i Gmina Mikstat „Budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne”

Wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu