Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków dla Działania 3.7 - konkurs nr 07/III/2008

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zakończył ocenę merytoryczną  wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu Nr 07/III/2008 dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

 W miesiącu sierpniu 2010 r. 7 wniosków:

l.p.

Beneficjent

Tytuł projektu

1

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp.

Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie

2

Warter Sp. jawna , ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa

Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450

3

Termy Podolańskie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 61A, 60-479 Poznań

System grzewczy z odnawialnych źródeł energii  z instalacją przesyłową przy użyciu pomp ciepła typu Solanka/Woda dla osiedla Podolany w Poznaniu

4

Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe sp. z o. o. ul. Hawelańska 1 61-625 Poznań

Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW w Graboszowie

5

Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło

Montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

6

ENWIA Sp. z o.o. ul. Dwornika 9, 63-400 Ostrów Wlkp.

Budowa elektrowni wiatrowej "MG-3" wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Tokarzew

7

"Mark-Drew" Krotecki Marek, ul. Boduszewo 22, 62-095 Murowana Goślina

Budowa kotłowni opalanej biomasą w firmie Mark-Drew Krotecki Marek

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu wrześniu 2010 r. 1 wniosku:

1. Polskie Elektrownie Wiatrowe sp. z o. o. „Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii na terenie Gminy Września"
 
Wniosek został oceniony pozytywnie.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu