Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Damasławek w ramach Działania 5.2 Schemat I

28 września 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk terenowych przy Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku”, złożonego przez Gminę Damasławek.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Powiat Śremski ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Data publikacji: 29.09.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego