Lista wniosków po ocenie merytorycznej - Działanie 2.2 (konkurs nr 07/II/2010) - projekt przywrócony do oceny

W załączeniu publikujemy listę wniosków po ocenie merytorycznej - Działanie 2.2 (konkurs nr 07/II/2010) - zawierającą projekt przywrócony do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od wyników oceny formalnej.

Data publikacji: 06.10.2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej