Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 2.1, konkurs nr 10/II/2010

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listę projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), konkurs nr 10/II/2010

Data publikacji: 06.10.2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej