Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 2.5, konkurs nr 12/II/2010

Poniżej publikujemy listę projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 2.5, Schemat II - konkurs nr 12/II/2010.


Data publikacji: 25.11.2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej