Informacja o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej w ramach Działania 4.2, konkurs 01/IV/2009

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę ubiegającego się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 (konkurs 01/IV/2009),

środka odwoławczego, następujący projekt został umieszczony na liście rezerwowej:

- projekt pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie”, złożony przez Sport Pleszew Sp. z o.o.. Wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 12 547 818,45 zł.

Data publikacji: 29.11.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego