Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.2, konkurs nr 07/VI/2011

W załączeniu lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.2
"Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat III "Infrastruktura kin", konkurs nr 07/VI/2011

Data publikacji: 20.03.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej