Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 17/II/2012).

W związku z zakończeniem 10 września 2012 roku oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.3 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego” informujemy, że złożone wnioski zostały ocenione negatywnie i odrzucone.

Data publikacji: 10.09.2012 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego