Lista projektów po ocenie merytorycznej - Działanie 6.2, Schemat III (konkurs nr 08/VI/2012)

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów zgłoszonych w konkursie dla Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kin (konkurs nr 08/VI/2012), w załączeniu publikujemy zestawienie wraz z liczbą punktów.

Data publikacji: 27.09.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
Wydział Oceny Merytorycznej