Lista projektów po ocenie strategicznej - Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

W związku z zakończeniem oceny strategicznej projektów złożonych w ramach konkursu nr 01/VI/2008 na Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Schemat I „Projekty inwestycyjne” - w załączniku publikujemy listę projektów po ocenie strategicznej.

 

Data publikacji: 16.02.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu