Lista projektów po ocenie merytorycznej - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - konkurs Nr 03/V/2008

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listę projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, dla konkursu nr 03/V/08, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Sprostowanie

Informujemy, iż w poprzednim zestawieniu – Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 5.3, podano złe kwoty dofinansowania w przypadku projektu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie oraz projektu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Poniżej zamieszczamy skorygowaną o powyższe błędy listę projektów.


Data publikacji: 23.03.2009r. (sprostowanie - 25.03.2009r.)
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego