Zakończono ocenę formalną projektu Powiatu Kępińskiego w ramach Działania 2.2 WRPO

W związku z zakończeniem dnia 22 kwietnia 2009 roku oceny formalnej projektu ubiegającego się o wsparcie - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”, informujemy, iż

projekt pt.: „Przebudowa ulic powiatowych w Kępnie” złożony przez Powiat Kępiński przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 22.04.2009r.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu