Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Tarnowo Podgórne w ramach Działania 2.2 Schemat II

26 czerwca 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego” złożonego przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Gminę Tarnowo Podgórne ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 29.06.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego