Koniec oceny formalnej projektu Powiatu Grodziskiego w ramach Działania 2.2 Schemat II

6 lipca 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku Łubnica - Grodzisk Wlkp.” złożonego przez Powiat Grodziski.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Powiat Grodziski ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 06.07.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego