Zakończono ocenę merytoryczną 8 projektów z Działania 2.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej ośmiu projektów z Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

1. projekt Miasta Poznania pt. „Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta”,

2. projekt Miasta Leszna pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5) do granicy administracyjnej miasta”,

3. projekt Powiatu Grodziskiego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku Łubnica - Grodzisk Wlkp.”,

4. projekt Gminy Tarnowo Podgórne pt. „Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego”,

5. projekt Powiatu Międzychodzkiego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzięcielin - Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24”,

6. projekt Powiatu Kościańskiego pt. „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz – Widziszewo; powiat kościański; Województwo Wielkopolskie od km: 0+000,00 do km: 5+093,75”,

7. projekt Gminy Brudzew pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 642545P Brudzew-Kolnica-Galew,

8. projekt Gminy Jaraczewo pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne na odcinku od km 0,003 do km 2,189 o długości 2,186 km”.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

Wszystkie projekty zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów uznała, iż wszystkie projekty spełniają kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskują pozytywną ocenę merytoryczną.
                           
Data publikacji: 30.07.2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego