Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów Gminy Gostyń i Powiatu Ostrzeszowskiego w ramach Działania 2.2 Schemat II


12 sierpnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektów:
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna na długości 3,730 km” złożonego przez Gminę Gostyń oraz „Przebudowa ciągu drogowego: nr 5577P Międzybórz-Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica Myślniewska-Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla Góra–Słupia” złożonego przez Powiat Ostrzeszowski. Projekty przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zadania ubiegają się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 12.08.2009 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego