Zakończono ocenę formalną projektów Powiatu Chodzieskiego i Powiatu Pleszewskiego w ramach Działania 2.2 Schemat II

20 sierpnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektów: „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj-Studźce” złożonego przez Powiat Chodzieski oraz „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca” złożonego przez Powiat Pleszewski.

Projekty przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zadania ubiegają się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 24.08.2009 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego