Zakończono ocenę formalną projektów Powiatu Kaliskiego i Powiatu Kolskiego w ramach Działania 2.2 Schemat II

28 sierpnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektów: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594P (Koźminek-Morawin-Goliszew), nr 4586P (Goliszew-Zbiersk)” złożonego przez Powiat Kaliski, oraz - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno” złożonego przez Powiat Kolski.

Projekty przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zadania ubiegają się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 31.08.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego